Hypoallergeen

Keuringsdienst Warenwet vermeldt:

Wanneer een fabrikant de term hypoallergeen op het etiket van een cosmetisch product afdrukt, suggereert hij dat het betreffende product weinig tot geen kans geeft op allergische reacties. Wanneer een fabrikant ter goeder trouw is zal hij inderdaad hebben geprobeerd de ingrediënten zodanig te selecteren dat de kans op allergische reacties minimaal wordt. Ondanks de bewuste keuze van de ingrediënten is het fout te veronderstellen dat op hypoallergeen producten nimmer allergische reacties voorkomen. Het is wel degelijk mogelijk dat personen er allergisch op reageren. Bovendien is de term hypoallergeen niet wettelijk gedefinieerd. Iedereen kan dit gebruiken uit louter commerciële overwegingen. De term biedt dus geen enkele garantie.

Bron: Algemene Directie Voorlichting en Meldkamer Keuringsdienst van Waren.

Jia Wei Ginseng Creams antwoordt:

Jia Wei Ginseng Creams doet sinds 1998 actief marktonderzoek onder 500 Europese gezinnen op de al dan niet hypoallergene werking van haar producten.

Deze actieve productanalyses komen tot stand door het persoonlijk benaderen van de eindverbruiker. Hiervoor maakt Jia Wei Ginseng Creams gebruik van doelgerichte publieksbeurzen en informatiesessies. Via deze weg benadert Jia Wei Ginseng Creams onmiddellijk personen met problematische en gevoelige huid.

Via een “hotline” nummer kunnen deze personen steeds contact opnemen met Jia Wei Ginseng Creams om eventuele allergische reacties te melden. Zo bekomt Jia Wei Ginseng Creams resultaten over het product in haar geheel en niet enkel over een al dan niet afzonderlijk ingrediënt. Ingrediënten in samenstelling of afzonderlijk kunnen soms andere reacties veroorzaken. Daarom hecht Jia Wei Ginseng Creams het grootste belang aan het afgewerkt product in haar geheel.

Door middel van willekeurige steekproeven wordt na enig verloop van tijd telefonisch contact opgenomen met eindverbruikers van de producten. Zo kunnen door Jia Wei Ginseng Creams notities genomen worden over de aard van het probleem waarvoor men Jia Wei Ginseng Creams uittestte.

Tot op heden is er geen weet van allergische reacties.

Bron: Adressen en opmerkingen van personen in archief Jia Wei Ginseng Creams.

Dermatologisch getest

Keuringsdienst Warenwet vermeldt:

Wanneer er “dermatologisch getest” op het etiket van een product staat betekent dit dat de fabrikant het product of de afzonderlijke ingrediënten door dermatologen heeft laten testen op vrijwilligers. De term zegt echter niets over het resultaat van deze onderzoekingen. Vaak betekent het ook dat het onderzoek op een kleine groep vrijwilligers is gebeurd, waarvan het aantal te klein is om statistisch significante resultaten te krijgen. Als een product op 30 willekeurige mensen is onderzocht, waarbij er niemand een reactie heeft, is het niet uitgesloten dat veel mensen toch een reactie krijgen als het product op de markt komt. De zin van dit soort proeven, met in het algemeen te weinig proefpersonen, is daarom beperkt. Ook heeft de term “dermatologisch getest” geen wettelijke inhoud.

Bron: Algemene Directie Voorlichting en Meldkamer Keuringsdienst van Waren.

Jia Wei Ginseng Creams antwoordt:

Omwille van vorige verklaring en actuele testen kan Jia Wei Ginseng Creams in plaats van 30 willekeurige mensen, spreken over een actief onderzoek op méér dan 500 personen individueel en/of bestaande families, met inbegrip van kinderen.

Het is dan ook nét steeds de doelstelling geweest van Jia Wei Ginseng Creams de beide crèmes actief uit te testen alvorens te lanceren op de professionele markt.

Met het oog op één van de meest vervelende huidkwalen werd onze crème ook uitgetest bij een vooraanstaande psoriasis vereniging in 2001, waarvan akte genomen door de heer voorzitter in kwestie en als dusdanig “goed” bevonden. (ondertekende verklaring in archief Euro Enterprise)

Deze directe persoonlijke analyses en testen beslaan een periode van 2 jaren voorgaande op de marktpenetratie.

Dit alles om de professionele titularis en de potentiële eindverbruiker de best mogelijke informatie en garantie te verschaffen.

Omwille van de niet wettelijke bepalingen meent Jia Wei Ginseng Creams met deze onderzoeken aan te tonen over de ernst van haar producten.

Negatieve reacties zijn tot op heden niet bekend bij Jia Wei Ginseng Creams

Bron: Adressen en opmerkingen van personen in archief Jia Wei Ginseng Creams.